загрева

  • 41умбра — (лат. umbra сенка) 1. асгр. јадро на Сончевата дамка 2. хем. боја слична на темножолт окер од кој се разликува по тоа што при загревање потемнува кафеав минерал …

    Macedonian dictionary